Vipava

Ureditev reke Vipave v Vipavi: Ureditev na izvirih
post_image

Naročnik / investitor: Republika Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode in Občina Vipava 

Kategorija projekta: Vzdrževalna dela v javno korist na področju urejanja voda

Trajanje projekta: 2 leti

 

Kratek opis projekta:

V Vipavi pri izvirih reke Vipave se izvaja obnova jezu, obnova obstoječih obrežnih zavarovanj, obnova in nadvišanje posameznih obrežnih zavarovanj, odstranitev naplavin in poglobitev struge. Na območju male Vipave je predvidena obnova obstoječih obrežnih zavarovanj, izvedba hrapave drče pod mostom »Podfarovž« in odstranitev naplavin vzdolž celotnega odseka.