Izvajanje gospodarske javne službe na področju urejanja voda

Vzdrževanje vodnih zemljišč se izvaja na podlagi letnega programa gospodarske javne službe, ki ga izvaja koncesionar na podlagi koncesijske pogodbe. Glede na dejstvo, da se vodni režim neprestano spreminja se tekom leta lahko spremeni oziroma dopolni tudi letni program javne službe v okviru razpoložljivih sredstev.

Inbox user interface

Gradbeništvo – nizke gradnje

Družba Hidrotehnik d.o.o. je na področju nizkih gradenj prepoznavna predvsem na območju osrednje Slovenije. Dela, ki jih v okviru nizkih gradenj opravlja.

Customer profile user interface

Gradbeništvo - visoke gradnje

Družba Hidrotehnik d.o.o. se na področju visokih gradenj ukvarja predvsem z gradnjo industrijskih objektov, montažnih trgovinskih objektov in izvedbo naselij individualnih hiš.

Inbox user interface

Z vami že več kot 70 let

Družba Hidrotehnik d.o.o. je družba s 70 letno tradicijo, specializirana za področje nizkih gradenj in hidrogradnjo ter urejanje voda.

Zaključenih projektov
560
Proizvedenega betona
165t m3
zaključenih projektov na vodotokih
266

Vodnogospodarsko podjetje

HIDROTEHNIK

Družba Hidrotehnik d.o.o. je družba s 70 letno tradicijo, specializirana za področje nizkih gradenj in hidrogradnjo ter urejanje voda. Na podlagi pridobljene koncesije opravlja tudi gospodarsko javno službo na povodju srednje Save in Soče, ki obsega vzdrževalna dela na vodotokih in odpravo posledic neurij ter poplav. Družba ima lastno betonarno za proizvodnjo betonskih mešanic, mehanične delavnice in lastno gradbeno mehanizacijo. Z lastno projektno dejavnostjo naročnikom zagotavlja sodobno zasnovane rešitve, kjer sta načrtovanje in izvedba vedno v sožitju z naravo in okoljem.

Področje storitev na vodotokih
Obsega predvsem vzdrževalna dela na vodotokih, odpravljanje posledic poplav in neurij, sanacijska dela na vodnem območju Ljubljanice, srednje Save in Soče. Rečno nadzorna služba skrbi.

Področje gradbene dejavnosti
Obsega področje nizkih gradenj na katerem smo najbolj prepoznavni, vse bolj pa se uveljavljamo tudi na področju visokih gradenj.

Področje betonarne
Proizvodnja in vgradnja različnih betonskih mešanic ter izdelava lastnih betonskih produktov.

Področje projektiranja
Lastna projektna služba sestavljena iz izkušenih projektantov, ki skrbi za izdelavo projektne dokumentacije za vse vrste vodnogospodarskih objektov.