Trzin

Zamenjava hidravlično neustrezne zacevitve na Blatnici v Trzinu
post_image

Naročnik / investitor: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Kategorija projekta: Vodarski objekt

Trajanje projekta: 4 mesece

 

Kratek opis projekta: 

Na območju potoka Blatnice v Trzinu je bilo potrebno med stanovanjskimi hišami in industrijsko cono Trzin zamenjati neustrezno cevno odvodnjo potoka, z novim škaltlastim armirano betonskim propustom pravokotnega preseka. Uredilo se je tudi sam »profil« potoka pred vstopom v propust in na izlivu iz propusta. Izvedlo se je kamnito oblogo struge potoka na teh delih in pripravilo celotno območje za bodoča finalna dela, katera se bodo izvajala v drugi fazi