Strmica

Ureditev gospodarske javne infrastrukture v naselju Strmica
post_image

Naročnik / investitor: Občina Logatec

Kategorija projekta: Nizke gradnje

Trajanje projekta: 450 dni

 

Kratek opis projekta:

 V naselju Strmica v občini Logatec gradimo novo gospodarsko javno infrastrukturo. Pogodbena dela zajemajo gradnjo novega vodovoda v skupni dolžini 350m, gradnjo kanalizacije v skupni dolžini 350m, gradnjo meteorne kanalizacije v skupni dolžini 300m, gradnjo javne razsvetljave v celotnem naselju ter izgradnjo črpališča in hidropostaje. V sklopu pogodbenih del se bo izvedla tudi celostna modernizacija ceste v skupni površini 1.400m2 in rekonstrukcija mostu.