Rakova Jelša

Ureditev poti na Rakovi Jelši
post_image

Naročnik / investitor: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko Barje

Kategorija projekta: Nizke gradnje – gradnja cest

Trajanje projekta: od September 2020 do Junij 2021

 

Kratek opis projekta:

Na Ljubljanskem barju, na Rakovi Jelši, smo izvajali kolesarske poti in ureditev Kapsovega jarka v skupni dolžini cca. 1.400 m, širine od 2,5 do 3 m. Zaradi izredno slabih obstoječih geomehanskih pogojev je bilo potrebno gradnjo prilagoditi delu na barjanskih tleh, zato smo v pot vgrajevali mleto opeko, ki je lahek, hkrati pa tudi dovolj nosilen material. Po odrivu humusa smo na barjanska temeljna tla razgrnili filc, ter nanj vgradili cca. 20 cm debelo plast mlete opeke, ki smo jo nato ovili v položen filc ter statično utrdili. Na to podlago smo potem vgradili še cca. 5 do 10 cm tamponskega materiala, ter vse skupaj ponovno utrdili. Sproti smo uredili še obcestne jarke ter brežine.