Predjama

Rekonstrukcija dostopne poti do gradu v Predjami
post_image

Naročnik / investitor: RS MINISTRSTVO ZA KULTURO, Maistrova ulica 10, 1000 LJUBLJANA

Kategorija projekta: Nizke gradnje – ureditev dostopne poti s komunalno infrastrukturo

Trajanje projekta: 6 mesecev

 

Kratek opis projekta: V Predjami pri Postojni se je izvedlo 1. fazo ureditve dostopne poti proti Predjamskemu gradu. Dela so zajemala obnovitev starih kamnitih zidov z nekaterimi dozidavami, ureditev kompletne komunalne infrastrukture (fekalna in meteorna kanalizacija, optika, vodovod in elektro dela). Izvedlo se je tudi armirano betonske plošče, kot podlaga za finalni kamniti tlak, kateri se bo izvajal v drugi fazi. Prav tako se je izvedlo osvetlitev dostopne poti s svetili, katera so vgrajena v kamniti zid in pod montažne betonske klopi katere se je vgradilo ob »promenadi«. Na obstoječi kamniti zid se je vgradilo kamnito kapo po celotni dolžini.