Podstrmica

Ureditev ceste v naselju Podstrmica
post_image

Naročnik / investitor: Občina Logatec

Kategorija projekta: Nizke gradnje

Trajanje projekta: 100 dni

 

Kratek opis projekta: V naselju Podstrmica v občini Logatec urejamo lokalno ceste. Pogodbena dela zajemajo gradnjo nove meteorne kanalizacije v skupni dolžini 250m in razširitev ceste v skupni površini 1.000m2. V sklopu pogodbenih del se bo izvedlo tudi več opornih kamnitih zidov.