Počivališča DARS

Rekonstrukcija malih počivališč na omrežju avtocest v upravljanju DARS
post_image

Naročnik / investitor: DARS d.d.

Kategorija projekta: Nizke / visoke gradnje – komunalna opremljenost območja, temeljenje in zunanje ureditve objektov

Trajanje projekta: od April 2022 (v izvajanju)

 

Kratek opis projekta: Rekonstrukcija malih počivališč na omrežju avtocest v upravljanju DARS: Sklop 1: ŠTAJERSKI in POMURSKI KRAK in sicer počivališča: Zima – sever, Zima – jug, Polskava – vzhod, Polskava – zahod in malo počivališče Dolinsko in sklop 2: GORENJSKI KRAK, počivališča: Povodje – vzhod, Povodje – zahod, Lipce – sever in Lipce – jug ter sklop 3: PRIMORSKI KRAK, počivališča: Studenec – sever, Studenec – jug in malo počivališče Risnik.