Petkovec

post_image

Naročnik / investitor: Občina Logatec

Kategorija projekta: nizke gradnje – izgradnja vodovoda

Trajanje projekta: od December 2019 do »še traja«

 

Kratek opis projekta:

V občini Logatec izvajamo vodovod na 15 različnih območjih/trasah v dolžini cca. 10 km, skupaj s pripadajočimi jaški, hidropostajo, vzpostavitvijo terena v prvotno stanje (zatravitev, asfalti,…). Gre za zelo razgiban teren tako glede višinskih razlik, dostopov, kot tudi sestave tal. Naleteli smo od gline do trde skale, ki smo jo morali minirati. Precej smo odvisni tudi od vremenskih razmer, saj se dela izvajajo na cca. 700 m, kjer dela v zimskem času praktično ves čas stojijo. Večina vodovodov je izvedenih, čakamo na uporabno dovoljenje.