Mali Lipoglav

OBNOVA VODOVODA V NASELJU MALI LIPOGLAV
post_image

Naročnik / investitor: JP Voka Snaga

Kategorija projekta: Nizke gradnje – gradnja vodovoda

Trajanje projekta: 3 mesece (32 delovnih dni)

 

Kratek opis projekta: V naselju Mali Lipoglav izvedba gradbenih del dograditve javnega vodovoda investitorja JP Voka Snaga d.d.. Projekt je zajemal obnovo vodovoda v skupni dolžini cca 500 metrov z lokacijo cevovoda znotraj cestnega telesa. Izkopna dela smo kljub skalnatemu terenu opravili zavidljivo hitro, lastna ekipa vodovodnih inštalaterjev pa nam je zagotovila strokovno izvedeno montažo cevi iz NL (nodularne litine) na obstoječe vodovodno omrežje.