Lončarska steza

Ureditev Lončarske steze
post_image

Naročnik / investitor: Mestna občina Ljubljana

Kategorija projekta: Nizke gradnje – obnova kanalizacije, vodovoda, plinovoda

Trajanje projekta: od Junij 2021 do Oktober 2021

 

Kratek opis projekta: 

Na Lončarski stezi v Ljubljani smo obnovili meteorni in fekalni kanal, vodovod, ter plinovod, delno s hišnimi priključki. Gradnja je bila zaradi ozke steze in vseh obstoječih komunalnih vodov, ki so morali med gradnjo ostati v funkciji, izredno zahtevna. Ob obnovi smo izvedli tudi zamenjavo cestnega ustroja do tampona. Poleg obnove komunalne infrastrukture smo na mestu nove betonske parkirne ploščadi izvedli tudi pilotiranje z AB piloti fi 30 cm, in mikropiloti fi 15 cm.