Log Dragomer

Gradnja kanalizacije, vodovoda in plinovoda
post_image

Naročnik / investitor: Občina Log-Dragomer

Kategorija projekta: Nizke gradnje – gradnja kanalizacije, vodovoda in plinovoda

Trajanje projekta: 1.400 dni

 

Kratek opis projekta: V občini Log-Dragomer gradimo novo kanalizacijo skupaj s čistilno napravo, vodovod in plinovod. V sklopu kohezijske pogodbe, projekt zajema gradnjo vakuumske kanalizacije v skupni dolžini 18 km, gradnjo gravitacijske kanalizacije v skupni dolžini 8km ter gradnjo čistilne naprave velikosti 5.000 PE in vakuumske postaje. V sklopu pogodb sočasne gradnje z občino Log-Dragomer in Energetiko Ljubljana pa gradimo nov vodovod v regionalni cesti Brezovica-Vrhnika v skupni dolžini 2.400m ter nov plinovod na celotnem območju občine v skupni dolžini preko 15km.