Kuželj

post_image

Naročnik / investitor: MOP-DRSV

Kategorija projekta: Nizke gradnje – vodni objekt 

Trajanje projekta: 3 mesece (50 delovnih dni)

 

Kratek opis projekta: 

Rekonstrukcija obstoječe ureditve leve brežine reke Kolpe v vasi Kuželj na odseku v dolžini 200m za izboljšanje poplavne varnosti. Rekonstrukcija se je izvedla z kamnito betonskimi zidovi H= 3,5m do 7,00m.