Jugov Graben

post_image

Naročnik / investitor: Občina Trbovlje

Kategorija projekta: Nizke gradnje – vodni objekt

Trajanje projekta: 5 mesecev  (90 delovnih dni)

 

Kratek opis projekta: Sanacija struge Jugov Graben v Trbovljah. Sanacija cestnih prepustov, porušitev starih in izvedba novih.