Ilovica

post_image

Naročnik / investitor: DARS d.d.

Kategorija projekta: Vodnogospodarske ureditve – zapornica na jarku

Trajanje projekta: od Februar 2021 do Maj 2021

 

Kratek opis projekta:

Na jarku pod južno ljubljansko obvoznico na Ilovici smo izvedli AB objekt na lesenih pilotih z mehansko kovinsko zapornico. Izvedba je bila ob nenehni prisotnosti vode zahtevna, zato smo izvedli začasno zacevitev in preusmeritev obstoječega jarka, da je bila izvedba AB temeljnih plošč in AB zidov sploh možna. Za zidovi smo uredili in zavarovali brežine s kamenjem, zloženim v suho.