Horjul

Ureditev dela poti na Koreno mimo vodohrama Horjul
post_image

Naročnik / investitor: Občina Horjul

Kategorija projekta: Nizke gradnje – rekonstrukcija ceste

Trajanje projekta: od Oktober 2020 do Junij 2021

 

Kratek opis projekta: 

Izvedla se je celotna rekonstrukcija dela ceste Pot na Koreno v Horjulu v dolžini cca. 1 km. Obstoječo cesto smo razširili, uredili brežine, del brežin zavarovali s kamniti zložbami, del brežin pa z zaščitno mrežo. Izvedli smo globinsko odvodnjavanje z drenažo in prepusti ter izvedli še vodovodno in elektro infrastrukturo. Zamenjali smo celoten ustroj ceste komplet z novo asfaltno plastjo ter vgradili varnostne ograje.