Gradaščica

Projektiranje in gradnja projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE –ETAPA 1A«
post_image

Ime projekta: Projektiranje in gradnja projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE –ETAPA 1A«

Naročnik / investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija republike Slovenije za vode

Kategorija projekta: Ureditev struge Malega grabna s pripadajočimi ureditvami

Trajanje projekta: 3 leta

 

Kratek opis projekta: Glavni namen celotnega projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščica« je zagotavljanje poplavne varnosti pred visokimi valovi Q100 na območju pomembnega vpliva poplav (OPVP) Ljubljana–jug  in Dobrova–Brezje pri Dobrovi z izgradnjo celovitih protipoplavnih ukrepov na porečju Gradaščice. 

 

V okviru aktualne etape 1A so načrtovane naslednje ureditve:

  • ureditev Malega grabna od Bokalškega jezu do izliva v Ljubljanico za zagotavljanje pretočnosti za visoke vode z vsemi pripadajočimi ureditvami.
  • Izvedba novega Razbremenilnika 6a na Barje z vtokom in zaporničnim objektom za odvod dela visokovodnega vala, 
  • Ureditve struge Horjulščice in Gradaščice ter preprečitev poplavnega toka na območju Kozarij (Žuleva vas) zahodno od AC A2 (zahodna obvoznica),
  • vse potrebne spremljajoče ureditve: krajinske ureditve ob vodotokih, rekultivacija območij, rušitve objektov, prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture.