Drenov Grič

Gradnja vrstnih hiš na Drenovem griču
post_image

Naročnik / investitor: Ceeref projekt Drenov grič d.o.o.

Kategorija projekta: Nizke gradnje – komunalna opremljenost območja, temeljenje in zunanje ureditve objektov

Trajanje projekta: od Avgust 2017 do »še traja«

 

Kratek opis projekta: V naselju Drenov grič Investitor Ceeref d.o.o. gradi naselje 78 vrstnih Marles hiš. Hidrotehnik d.o.o. je pri projektu prisoten od pričetka izvedbe del. Začetek dela sega v leto 2017, ko smo izvedli konsolidacijo terena z gruščnatimi slopi, vertikalnimi drenažami in nasipi, saj gre za izredno neugodna barjanska temeljna tla. Nato smo del naselja komunalno opremili s fekalno in meteorno kanalizacijo na lesenih pilotih, vključno s čistilno napravo ca celotno naselje ter izvedli preostalo komunalno in cestno ureditev. V naslednji fazi smo izvedli temeljne plošče za 27 objektov ter hkrati uredili okolico 9 objektov do končne ureditve. Trenutno so v izvedbi okolice 18 objektov na dveh nizih vrstnih hiš, vključno z izvedbo komunalnih vodov do objektov, teras, atrijev, dvorišč…