Blatnica Klemenčevo

post_image

Naročnik / investitor: MOP-DRSV

Kategorija projekta: Nizke gradnje – vodni objekt

Trajanje projekta: 3 mesece (50 delovnih dni)

 

Kratek opis projekta: Sanacija hudournika Blatnice nad Klemenčevim. Hudournik se je stabiliziral s petimi pregradami in podslapji.