Novice

Hidrotehnik ob Vipavi zgradil protipoplavni zid na območju Miren - Grabec

09 September, 2020

Hidrotehnik ob Vipavi zgradil protipoplavni zid na območju Miren - Grabec

Hidrotehnik je zgradil PROTIPOPLAVNI ZID NA OBMOČJU MIREN-GRABEC I. FAZA v okviru projekta »Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih VISFRIM«. Naročnik in sofinancer (1/3) del je bila OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA. Ta projekt ima podporo čezmejnega Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Več...

Sanacija in rekonstrukcija zadrževalnika Podutik na Glinščici

17 Junij, 2019

Sanacija in rekonstrukcija zadrževalnika Podutik na Glinščici

Za naročnika, Mestno občino Ljubljana, je Hidrotehnik v letu 2019 izvedel sanacijo suhega zadrževalnika in rekonstrukcijo iztočnega objekta zadrževalnika nad Podutiško cesto na Glinščici. S tem je izboljšana poplavna varnost na območju zadrževalnika, poplavne razmere dolvodno pa se ne poslabšujejo.

Več...

Skupščina delničarjev družbe Hidrotehnik d.d.

25 April, 2019

Na današnji 25.redni skupščini delničarjev družbe Hidrotehnik d.d. so delničarji odločali o izplačilu dividend. Odločili so, da delničarjem izplačajo dividende v višini 2 evra bruto na delnico oziroma 768.944 evrov.

Več...

Strani