Projekti v izvajanju

 • HIDROTEHNIK partner v projektu LIFE ViVaCCAdapt

  21 Julij, 2016

  HIDROTEHNIK partner v projektu LIFE ViVaCCAdapt

  HIDROTEHNIK kot partner sodeluje v projektu LIFE ViVaCCAdapt – prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini. Projekt, ki bo trajal pet let, se začenja v mesecu juliju 2016. Vodilni prijavitelj in koordinator projekta je Razvojna Agencija ROD Ajdovščina, ostali sodelujoči partnerji so: Občina Ajdovščina, BO-MO d.o.o., Inštitut za vode Republike Slovenije in Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta.

  Več...

 • Hidrotehnikova pomoč Bosni in Hercegovini po poplavah 2014

  18 Junij, 2014

  Hidrotehnikova pomoč Bosni in Hercegovini po poplavah 2014

  V sklopu mednarodne pomoči Bosni in Hercegovini je med 28.05. in 14.06. v Sarajevu, kot del mednarodne skupine za oceno posledic in pripravo poročila za sanacije razmer po katastrofalnih poplavah 2014 (poročilo "PDNA" - "Post-Dissaster-Needs-Assessment"), aktivno deloval naš sodelavec Jože Papež, pripadnik Civilne Zaščite. V mednarodni skupini, ki so jo kot strokovno pomoč poslali EU, Združeni narodi in Svetovna banka, je sodeloval kot strokovnjak za varstvo pred poplavami, hudourniki in erozijo. Strokovnjaka je Slovenija nominirala prek Mehanizma civilne zaščite EU na zaprosilo Bosne in Hercegovine. Med številnimi prijavljenimi je bil izbran skupaj s tremi strokovnjaki iz Velike Britanije. Tudi po preteku misije Hidrotehnik izvaja dodatno strokovno pomoč na področju varstva pred hudourniki in erozijo.
  Osnutek poročila PDNA o posledicah poplav in predlogov za takojšnjo, srednjeročno in dolgoročno sanacijo in obnovo je bil prestavljen v Sarajevu (skupna predstavitev: Vlada BiH, EU, Združeni narodi - USAID in Svetovna banka). Dokument se je pripravljal na osnovi uveljavljene metodologije Svetovne banke (https://gfdrr.org/PDNA). Pri ocenjevanju neposredne in posredne škode je sodelovalo prek 100 predstavnikov iz vse države, iz različnih institucij (od lokalnih skupnosti, občin, kantonov, do nivoja entitet in državnih organov). PDNA poročilo je osnovni pogoj za izvedbo donatorske konference v začetku julija, na kateri lahko vlada BiH pričakuje dodatno mednarodno pomoč in ugodne kredite za obnovo in razvoj. Uradna ocenjena skupna škoda znaša 2 milijarde evrov. Končno poročilo je na spletni strani Svetovne banke.

  Več...

Zadnji izvedeni projekti

 • Hidrotehnik uredil obalni pas na Forničah v Piranu

  11 Julij, 2016

  Hidrotehnik uredil obalni pas na Forničah v Piranu

  Družba Hidrotehnik, d.d., je bila na podlagi javnega naročila občine Piran izbrana za izvedbo gradbenih del: „Ureditev obalnega pasu na Fornačah“.

  V okviru tega projekta je Občina Piran uredila del obale ob Morski biološki postaji in hkrati celovito uredila in povezala območje med Bernardinom in Piranom. Vrednost del je nekaj manj kot 400.000 €. Dela so potekala med februarjem in junijem 2016.

  Več...

 • Hidrotehnik zgradil kranjski steni na Blatnici v Klemenčevem

  22 Oktober, 2015

  Hidrotehnik zgradil kranjski steni na Blatnici v Klemenčevem

  Župan Občine Kamnik Marjan Šarec je skupaj z državnim sekretarjem Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije in predsednikom Strokovnega sveta Sklada Si.voda dr. Mitjo Bricljem, direktorico Sklada Si.voda Ireno Zupančič Cimerman in s predsednikom uprave podjetja Hidrotehnik d.d. Klemnom Zajcem s slavnostnim prerezom traku odprl in namenu predal novo kranjsko steno, ki ščiti bregove Blatnice, pritoka Bistričice v Klemenčevem, in, najpomembnejše, prebivalcem tega območja zagotavlja večjo varnost in višjo kakovost življenja.

  Več...

 • Hidrotehnik zgradil protipoplavni objekt - suhi zadrževalnik v občini Škofljica

  06 Marec, 2015

  Hidrotehnik zgradil protipoplavni objekt - suhi zadrževalnik v občini Škofljica
  Hidrotehnik je na podlagi uspešne prijave na javno naročilo občine Škofljica zvedel projekt "Protipoplavna ureditev ob brežinah Škofeljščice", v sklopu izgradnje doma starejših občanov Škofljica. Občina Škofljica se je namreč v letu 2014 odločila, da pristopi k celoviti rešitvi, ki bi zagotavljala poplavno varnost v primeru pojava 100-letnih vod na celotnem odseku Škofeljščice skozi Škofljico. Osnovni element izvedene rešitve je suhi zadrževalnik z zaporničnim objektom. Z zapornicami je možno zelo natančno regulirati pretok vode in s tem optimalno izkoristiti razpoložljivi zadrževalni volumen. Umestitev nasipa zadrževalnika v prostor pa je pogojevala predvsem možnost posega na zasebna zemljišča.

  Več...

Vodnogospodarska
javna služba

Glavna dejavnost Družbe Hidrotehnik d.d. je izvajanje (koncesija) gospodarske javne službe s področja voda.

Spošno o gospodarski javni službiVloga institucij pri javni službiPostopek prijave – delovanje javne službe v praksi

Hidrološka opozorila

Nedelja, 17.12.2017 ob 18h

Dodatnega opozorila ni.

Vir: ARSO