Projekti v izvajanju

 • Hidrotehnikova pomoč Bosni in Hercegovini po poplavah 2014

  18 Junij, 2014

  Hidrotehnikova pomoč Bosni in Hercegovini po poplavah 2014

  V sklopu mednarodne pomoči Bosni in Hercegovini je med 28.05. in 14.06. v Sarajevu, kot del mednarodne skupine za oceno posledic in pripravo poročila za sanacije razmer po katastrofalnih poplavah 2014 (poročilo "PDNA" - "Post-Dissaster-Needs-Assessment"), aktivno deloval naš sodelavec Jože Papež, pripadnik Civilne Zaščite. V mednarodni skupini, ki so jo kot strokovno pomoč poslali EU, Združeni narodi in Svetovna banka, je sodeloval kot strokovnjak za varstvo pred poplavami, hudourniki in erozijo. Strokovnjaka je Slovenija nominirala prek Mehanizma civilne zaščite EU na zaprosilo Bosne in Hercegovine. Med številnimi prijavljenimi je bil izbran skupaj s tremi strokovnjaki iz Velike Britanije. Tudi po preteku misije Hidrotehnik izvaja dodatno strokovno pomoč na področju varstva pred hudourniki in erozijo.
  Osnutka poročila PDNA o posledicah poplav in predlogov za takojšnjo, srednjeročno in dolgoročno sanacijo in obnovo je bil prestavljen v Sarajevu (skupna predstavitev: Vlada BiH, EU, Združeni narodi - USAID in Svetovna banka). Dokument se je pripravljav na osnovi uveljavljene metodologije Svetovne banke (https://gfdrr.org/PDNA). Pri ocenjevanju neposredne in posredne škode je sodelovalo prek 100 predstavnikov iz vse države, iz različnih institucij (od lokalnih skupnosti, občin, kantonov, do nivoja entitet in državnih organov). PDNA poročilo je osnovni pogoj za izvedbo donatorske konference v začetku julija, na kateri lahko vlada BiH pričakuje dodatno mednarodno pomoč in ugodne kredite za obnovo in razvoj. Uradna ocenjena skupna škoda znaša 2 milijarde evrov. Končno poročilo je na spletni strani Svetovne banke.

  Več...

 • Hidrotehnik gradi kanalizacijski sistem in obnavlja vodovodno omrežje v občini Pivka

  18 April, 2013

  Hidrotehnik gradi kanalizacijski sistem in obnavlja vodovodno omrežje v občini Pivka

  Družba Hidrotehnik skupaj s partnerji CGP iz Novega mesta in družbo Grafist iz Kopra gradi kanalizacijski sistem v aglomeraciji Pivka. Do leta 2015 je predvidena izgradnja prek 12 km kanalizacije z 8 črpališči. Po izgradnji celotnega sistema kanalizacije je predvideno, da bo priključenost na odvajanje in čiščenje odpadnih vod 100%. Investicija se izvaja v okviru projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop) - izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Občini Pivka".

  Več...

Zadnji izvedeni projekti

 • Hidrotehnik zgradil kranjski steni na Blatnici v Klemenčevem

  22 Oktober, 2015

  Hidrotehnik zgradil kranjski steni na Blatnici v Klemenčevem

  Župan Občine Kamnik Marjan Šarec je skupaj z državnim sekretarjem Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije in predsednikom Strokovnega sveta Sklada Si.voda dr. Mitjo Bricljem, direktorico Sklada Si.voda Ireno Zupančič Cimerman in s predsednikom uprave podjetja Hidrotehnik d.d. Klemnom Zajcem s slavnostnim prerezom traku odprl in namenu predal novo kranjsko steno, ki ščiti bregove Blatnice, pritoka Bistričice v Klemenčevem, in, najpomembnejše, prebivalcem tega območja zagotavlja večjo varnost in višjo kakovost življenja.

  Več...

 • Hidrotehnik zgradil protipoplavni objekt - suhi zadrževalnik v občini Škofljica

  06 Marec, 2015

  Hidrotehnik zgradil protipoplavni objekt - suhi zadrževalnik v občini Škofljica
  Hidrotehnik je na podlagi uspešne prijave na javno naročilo občine Škofljica zvedel projekt "Protipoplavna ureditev ob brežinah Škofeljščice", v sklopu izgradnje doma starejših občanov Škofljica. Občina Škofljica se je namreč v letu 2014 odločila, da pristopi k celoviti rešitvi, ki bi zagotavljala poplavno varnost v primeru pojava 100-letnih vod na celotnem odseku Škofeljščice skozi Škofljico. Osnovni element izvedene rešitve je suhi zadrževalnik z zaporničnim objektom. Z zapornicami je možno zelo natančno regulirati pretok vode in s tem optimalno izkoristiti razpoložljivi zadrževalni volumen. Umestitev nasipa zadrževalnika v prostor pa je pogojevala predvsem možnost posega na zasebna zemljišča.

  Več...

 • Hidrotehnik obnovil hudourniško pregrado na Mačkovem grabnu

  17 April, 2014

  Hidrotehnik obnovil hudourniško pregrado na Mačkovem grabnu
  V začetku 2014 je Hidrotehnik v okviru izvajanja gospodarske službe urejanja voda obnovil ustalitveno hudourniško pregrado na Mačkovem grabnu, s čimer se vzdržuje funkcionalnost sistema hudourniških ureditev. Dotrajan betonski objekt, zgrajen v času Kraljevine Jugoslavije med leti 1925 do 1938, je bil saniran s strojno predzidavo iz kamna v betonu in delno nadvišan.

  Več...

Vodnogospodarska javna služba

Glavna dejavnost Družbe Hidrotehnik d.d. je izvajanje (koncesija) gospodarske javne službe s področja voda.

Spošno o gospodarski javni službiVloga institucij pri javni službiPostopek prijave – delovanje javne službe v praksi

Hidrološka opozorila

Sobota, 2.7.2016 ob 5h

Dodatnega opozorila ni.

Vir: ARSO