Prenovljena Čopova ulica

20 September, 2013

Družba Hidrotehnik je uspešno zaključila tehnična dela pri izredno zahtevni obnovi ene najbolj znanih ulic v Ljubljani, ki povezuje Slovensko cesto s Prešernovim trgom oziroma Tromostovjem. Obnovilo se je 124 let staro vodovodno in 77 let staro kanalizacijsko omrežje in preuredilo izgled Čopove ulice. Prenovljena Čopova ulica je tlakovana s ploščami iz pohorskega tonalita (oziroma kockami v spodnjem delu ulice), položenih v raster ribje kosti.

Projekt prenove zgornjega ustroja Čopove ulice je delo arhitekturnega ateljeja Medprostor.

Med izvajanjem je bilo treba izvesti tudi nekatera nujna dela, ki so se pokazala šele med gradnjo, in nepredvidena arheološka izkopavanja.

Z obnovo dotrajanega vodovoda iz litoželeznih cevi bo zagotovljena količinsko zadostna in zdravstveno ustrezna oskrba s pitno vodo, zmanjšane bodo vodne izgube v vodovodnem omrežju in zagotovljena bo večja požarna varnost.

Z obnovo dotrajane kanalizacije bo zagotovljena vodotesnost in funkcionalna prevodnost obnovljenega omrežja, zmanjšano pa bo tudi tveganje za onesnaževanje podtalnice kot posledica nekontroliranega iztoka odpadnih vod.

Kljub obsežnosti del in utesnjenosti gradbišča se je ves čas izvajanja del namenjalo veliko pozornosti zagotavljanju ustrezno varne delne prehodnosti za pešce in kolesarje, katerih gostota je zlasti v popoldanskem času izredno velika. Pri tem je bilo seveda potrebno tudi veliko razumevanja in strpnosti, zato gre vsem, ki so med deli uporabljali ulico ali bili zaradi del kakorkoli ovirani, zahvala za potrpežljivost.

 

Prenovljena Čopova ulica
Prenovljena Čopova ulica
Prenovljena Čopova ulica
Prenovljena Čopova ulica
Prenovljena Čopova ulica
Prenovljena Čopova ulica
Prenovljena Čopova ulica
Prenovljena Čopova ulica
Prenovljena Čopova ulica
Prenovljena Čopova ulica
Prenovljena Čopova ulica
Prenovljena Čopova ulica
Prenovljena Čopova ulica
Prenovljena Čopova ulica
Prenovljena Čopova ulica
Prenovljena Čopova ulica