Obnovljena hudourniška pregrada na Prosci nad Dolenjo vasjo

31 Maj, 2013

Družba Hidrotehnik je v okviru izvajanja javne vodnogospodarske službe na povodju srednje Save obnovila staro betonsko ustalitevno-zaplavno pregrado na hudourniku Prosca nad Dolenjo vasjo. Z obnovo je ohranjena in izboljšana funkcionalnost objekta.

Pregrada s stopnjo 2,5 m je bila zgrajena pred približno 50 leti zaradi stabilizacije hudourniške struge, ki je ogrožala cesto Dolenja vas - Horjul in za zaustavljanje plavin, ki so se odlagale na ravninskem iztočnem odseku in povzročale poplavljanje Dolenje vasi.

Projekt sanacije pregrade je zajemal ukrepe zaradi slabega stanja betona pregrade ter porušenega podslapja. S predzidavo pregrade je bilo sanirano precejanje vode skozi špranje v betonu in izboljšana statična stabilnost objekta. Podslapje je urejeno z obrežnimi zidovi, tolmunom in utrjenim tlakom, ter na zaključku s stabilizacijskim talnim pragom.

 

hudourniška pregrada
hudourniška pregrada
hudourniška pregrada
hudourniška pregrada
hudourniška pregrada
hudourniška pregrada
hudourniška pregrada
hudourniška pregrada