Hidrotehnik in lesena kašta na 44. sejmu Narava-zdravje 2013

17 Oktober, 2013

Sredi Marmorne dvorane je družba Hidrotehnik d.d. postavila pravo leseno kašto oz. kranjsko steno. To je tradicionalna tehnika za varstvo pred škodljivim delovanjem voda in erozije, ki se uporablja pri urejanju vodotokov in sanaciji erozijskih žarišč ter pogojno stabilnih pobočij.
S postavitvijo lesene kašte in prikazom pomena dobrih praks v okviru sodobnega urejanja voda, želi Hidrotehnik prispevati k informiranju in ozaveščanju prebivalcev Slovenije o pomenu vzdrževanja in razvijanja sonaravnih načinov sobivanja z vodo, hkrati pa izraziti spoštovanje do dolgoletne tradicije vodarstva in hudourničarstva na Slovenskem. S postavitvijo kašte in spremljajočo strokovno vsebino je Hidrotehnik podprl tudi skupno vizijo Gospodarskega razstavišča in Ministrstva za kmetijstvo in okolje v smeri promoviranja celostnega upravljanja voda.

Minister mag. Dejan Židan je v Uvodniku priloge dnevnika ODDIH (letnik V, št. 4. Oktober 2013) izrazil, da mu je v veliko čast, da je letos MKO častni pokrovitelj sejma, ki postavlja v ospredje zdrav življenjski slog in trajnostno naravnanost družbe. V zaključku nagovora se je g. minister navezal na gozd in vodo ter cilje EU 2014-2020 in razložil vzrok, zakaj je lesena kašta v središču MKO predstavitve na sejmu (dobesedni prepis zadnje 1/3 uvodnika g. ministra):

»… Za okrepitev znanj o prednostih uporabe vodnih in gozdnih virov za kakovostni, trajnostno naravnani razvoj smo na MKO za sejem Narava zdravje pripravili izvirno predstavitev uporabe vode in lesa. Gre za predstavitev dobrih praks upravljanja naravnih virov v slovenskih povodjih z namenom njihove nadgradnje in širitve uporabe pri načrtovanju razvoja, ki pomeni učinkovit prispevek k vzpostavljanju nizkoogljične družbe ter hkrati razvoja in priložnosti, ki temelji na aktiviranju rabe obnovljivih naravnih virov, s katerimi je Slovenija bogata, pomeni pa tudi možnost za nova delovna mesta v lokalnem okolju. Za doseganje ciljev trajnostnega razvoja EU v obdobju 2014-2020 nalaga članicam pripravo projektov tako imenovane zelene infrastrukture. Ti temeljijo na prepoznavanju vloge in pomena lokalnih naravnih virov (voda, les, pridelava hrane) in procesov ter na izvajanju takih ukrepov, ki ne ogrožajo ekosistemskih storitev. Delno se Slovenija pri načrtovanju kakovostne prihodnosti v skladu s temi načeli lahko nasloni na svojo preteklost saj so se v zgodovini v različnih pokrajinah razvili posebni stili uporabe lokalnih virov in tehnik, ki so temelj identitete in sodobnega regionalnega razvoja Slovenije.
Eden izmed primerov je kranjska stena, pri kateri gre za tradicionalno tehniko z uporabo lesa in kamna, ki je bila razvita za rabo vodnih virov pred več kot dvesto leti in je uporabljena v širši alpski regiji. Ker predstavlja razvojno priložnost za uporabo tehnik, ki so okoljsko sprejemljive, bo v osrednjem delu naše predstavitve na sejmu.
Vabim vas, da se nam pridružite na sejmu in si ogledate, kaj smo tokrat pripravili za vas, in odidete domov s kakšnim novim namigom, kaj lahko sami naredite, da narava ohrani svoje bogastvo in pestrost, mi, kot del nje, pa svoje telesno in duševno zdravje.«

Vzorčni objekt so strokovnjaki Hidrotehnika skrbno načrtovali in vrhunsko izvedli, vključno z oblikovanjem tolmuna in zatravljenih brežin v podslapju, s prikazom obrežnega protierozijskega zavarovanja s tehniko prepletanja vrbovih vej (vrbovi popleti) kot tudi z instalacijo krožnega prelivanja vode čez preliv objekta, pri čemur jim je pomagala Vecronia iz Celja.

Izza kašte je Hidrotehnik razstavil 12 izjemnih 1,5 x 1 m velikih fotografij, na katerih lahko spoznate nekatere že izvedene sonaravne ureditve vodotokov. Strokovnjaki Hidrotehnika so vam na voljo za vsa vaša vprašanja. Vsi zainteresirani si lahko ob razlagi lahko ogledajo tudi dve maketi vodozlivnega območja (stanje pred - stanje po ureditvi), računalniške predstavitve in filme kot tudi serijo več kot 60 let starih fotografij, na katerih je prikazan takratni način izvajanja del varstva pred poplavami in erozijo - podobe, ki se bodo zagotovo vsakemu vtisnile v spomin in ga morebiti usmerile v razmislek o pomenu spoštovanja, vzdrževanja in nadgrajevanja dela naših predhodnikov.

Vedno, kadar je treba narediti ožji izbor izmed referenčnih objektov, je naloga zelo zahtevna. Izbor tako ne predstavlja samo "najboljše", ampak predvsem "nekatere izmed" številnih dobrih praks vodnogospodarskih ureditev in objektov, ki jih je izvedel Hidrotehnik:

 • Serija ustalitvenih pregrad na hudourniku Kotredeščica
 • Pregrade v Bavščici na pritoku Koritnice
 • Drča na Drtijščici
 • Lesene kašte v Srednjem grabnu
 • Stopenjski jez na Iški (Mazijev jez)
 • Dvostopenjski prag na Bači v Grahovem
 • Hudourniški prag na pritoku Srednjega grabna, Kolovec
 • Lesena pregrada na Ajdkovem potoku pri Dragomerju
 • Kaštni jez na Pšati, Zalog pri Cerkljah (Pavlinov jez)
 • Kaštno obrežno zavarovanje pritoka Bohinjskega jezera
 • Rustikalna pregrada pritoka hudournika Kotredeščica
 • Jez na vodotoku Rašica pri Trubarjevi domačiji

Sejem je odprt od četrtka, 17., do nedelje, 20. oktobra, od 9.00 do 19.00 ure, le v nedeljo, 20. oktobra, se zapre ob 17.00 uri.

Povezave: 
http://www.narava-zdravje.si/za-razstavljavce/partnerji-sejma-2013/
http://www.narava-zdravje.si/novice/#id_84

 

Narava-zdravje 2013
Narava-zdravje 2013
Narava-zdravje 2013
Narava-zdravje 2013
Narava-zdravje 2013
Narava-zdravje 2013
Narava-zdravje 2013
Narava-zdravje 2013
Narava-zdravje 2013
Narava-zdravje 2013
Narava-zdravje 2013
Narava-zdravje 2013