Rekonstrukcijska dela na ljubljanskem cestnem omrežju

07 Januar, 2018

Družba Hidrotehnik d.d. je kot partner v konzorciju z družbo KPL d.d. pričela z izvedbo javnega naročila »Rekonstrukcija Gosposvetske ceste, Dalmatinove ulice in Slovenske ceste med Gosposvetsko cesto in Trdinovo ulico«. V okviru predmeta javnega naročila se bodo izvedli rekonstrukcijski ukrepi na cestnem omrežju v območju obdelave za zagotavljanje tekočega odvijanja prometa.

V sklopu projekta je predvidena:

  • rekonstrukcija obstoječih križišč in priključkov,
  • tlakovanje vozišča, ter peš in kolesarskih površin,
  • izvedba robnih elementov vozišč,
  • zasaditev obcestnega prostora,
  • izvedba vzdrževalnih del v javno korist na vročevodnem in plinovodnem omrežju,
  • obnova vodovoda in - obnova kanalizacije.

Zaključek vseh pogodbenih del je predviden v drugi polovici leta 2019.

Območje izvajanja rekonstrukcijskih del na cestnem omrežju
Območje izvajanja rekonstrukcijskih del na cestnem omrežju
Območje izvajanja rekonstrukcijskih del na cestnem omrežju
Območje izvajanja rekonstrukcijskih del na cestnem omrežju