Shematski prikaz

Na spodnji shemi je prikaz dolgoletnega načina organiziranosti področja upravljanja z vodami v Sloveniji vse do 31.12.2015. Z reorganizacijo tega področja v lanskem letu, predvsem z ustanovitvijo Direkcije za vode, se je ta slika spremenila.
organiziranost_632px.jpg