Postopek prijave

Koncesionar bo uspešnejši pri svojem delu, če ga bodo prebivalci območja opozarjali na morebitne nepravilnosti. Če opazite, da se je npr. v vodotok zrušila brežina ali pa je v vodi kup smeti ali vejevja je postopek ravnanja naslednji:

 1. Obvestite Direkcijo Republike Slovenije za vode (DRSV)
  • Sektor območja srednje Save: na tel. št. 01/280 40 50 ali pisno na naslov Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana; E: gp.drsv-lj@gov.si
  • Sektor območja Soče: na tel. št. 05/ 338 38 70 ali pisno na naslov Direkcija RS za vode, Sektor območja Soče, Cankarjeva ulica 62, 5000 Nova Gorica; E: gp.drsv-ng@gov.si
 2. DRSV preuči vlogo in po potrebi izda nalog rečno nadzorni službi koncesionarja (Hidrotehnik d.d.), da opravi ogled in poročilo.
 3. Rečno nadzorna služba Hidrotehnika d.o.o. opravi terenski pregled skupaj s prijaviteljem in posreduje na DRSV poročilo.
 4. DRSV preuči poročilo in po potrebi odloči o interventni ali kasnejši sanaciji – koncesionarju naroči sanacijo, ali pa jo uvrsti v plan.
 5. Pred pričetkom del mora koncesionar oceniti vrednost opravljenega posega in DRSV-u poslati predračun, ki ga lahko DRSV tako po vsebini kot po vrednosti spremeni.
 6. V primeru, da gre za večji poseg mora koncesionar pred izvedbo:
  • izdelati projekt in ga poslati v potrditev DRSV-u
  • pred tem mora pridobiti vsa ustrezna soglasja (ribiška družina, naravovarstvena, lastniška itd.)