Projekt START_it_up

Namen projekta START_it_up ("Najsodobnejše tehnologije za upravljanje s tveganji pred naravnimi nesrečami: izvedba in preizkus uporabnosti v praksi in procesu odločanja") je bil mednarodno poenotenje procesov na področju obvladovanja tveganj zaradi naravnih nevarnosti, povezanih s poplavami, padajočim kamenjem, drobirskimi tokovi ter snežnimi in zemeljskimi plazovi. V okviru projekta so se nadgradilli rezultati različnih, že zaključenih projektov na območju Alp in oblikovala splošno sprejemljiva pravila na področjih tehnologije in odločevalskih politik. Proces poenotenja je temeljil na zbiranju in dopolnitvi obstoječih priporočil, predstandardov ter dobrih praks, ki so bili po kritični oceni strokovnjakov ter testiranju njihove uporabnosti predstavljeni v končni obliki priporočenih norm in standardov. Za uspešen razvoj in prenos rezultatov v prakso ter njihovo uporabo tudi po koncu projekta, so v veliki meri pripomogli številni, v projekt aktivno vključeni opazovalci. Opazovalci iz Slovenije so bili Uprava RS za zaščito in reševanje, Skupnost občin Slovenije, Slovenske železnice in Direkcija RS za ceste. Več informacij o projektu je na voljo na spletni strani projekta http://www.startit-up.eu/.