LIFE ViVaCCAdapt

Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini

Akronim projekta: LIFE ViVaCCAdapt

Številka projekta: LIFE15 CCA/SI/000070

Leto razpisa projekta: 2015

Prednostno področje: Prilagajanje podnebnim spremembam

Naslov projekta (ANG): Adapting to the impacts of climate change in the Vipava Valley

Vodilni partner: Razvojna agencija ROD Ajdovščina

Začetek projekta: 1.7.2016

Zaključek projekta: 30.6.2021

Spletna stran: http://www.life-vivaccadapt.si/