LIFE STRŽEN

Izboljšanje stanja območij Natura 2000 na presihajočem Cerkniškem jezeru z renaturacijo struge Stržena

Akronim projekta: LIFE STRŽEN

Številka projekta: LIFE16 NAT/SI/000708

Leto razpisa projekta: 2016

Prednostno področje: Narava in biotska raznovrstnost

Naslov projekta (ANG): Improvement of Natura 2000 statuses with renaturation of Stržen's riverbed on intermittent Cerknica Lake

Vodilni partner: Notranjski regijski park

Začetek projekta: 1.9.2017

Zaključek projekta: 31.8.2022

Blog: https://lifestrzen.blogspot.si/

Spletna stran: http://life.notranjski-park.si