INTERPRAEVENT

Mednarodno raziskovalno združenje s področja obvladovanja naravnih nesreč

Ker se družba zaveda pomena mednarodnega sodelovanja in izmenjave praktičnih izkušenj, je leta 2012 pristopila v aktivno članstvo mednarodnega raziskovalnega združenja Interpraevent v katerem so zlasti močno zastopane Hidrotehniku primerljive institucije in vodarski in hudourničarski strokovnjaki iz območja Alp. Že od same ustanovitve združenja leta 1968 je njen glavni namen analiza vzrokov naravnih nesreč in razvoj različnih načinov zaščite pred naravnimi nevarnostmi. Prek sedeža v upravnem odboru združenja ima Hidrotehnik dvakrat na leto na delovnih sestankih priložnost za neposredno izmenjavo mnenj, pobud za mednarodno sodelovanje v skupnih projektih in pridobivanje pomembnih informacij za utrjevanje strokovne kompetentnosti in za zgodnje prepoznavanje novih poslovnih priložnosti. Vsake 4 leta pa strokovnjaki družbe tudi aktivno sodelujejo na odmevnem kongresu INTERPRAEVENT, največjem svetovnem srečanju znanstvenikov in praktikov s področja zaščite življenjskega prostora pred naravnimi nevarnostmi (kot so poplave, hudourniški izbruhi, zemeljski in snežni plazovi ter padajoče kamenje).