Gradbeništvo – nizke gradnje

Družba Hidrotehnik d.o.o. je na področju nizkih gradenj prepoznavna predvsem na območju osrednje Slovenije. Dela, ki jih v okviru nizkih gradenj opravlja, so:

 • Gradnja in urejanje cest in ulic ter gradnja komunalne infrastrukture.
 • Izvedba meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda, plinovoda in vročevoda, vodohrane in črpališč.
 • Izvedba zunanje ureditve objektov.
 • Deponije komunalnih odpadkov - izgradnja odlagalnega polja.
 • Druga dela na področju nizkih gradenj:
  • gradbena dela za kabelsko kanalizacijo (elektro, telekom);
  • krajinske ureditve;
  • prestavitve strug in ureditev obvodnega prostora.