Marec 2019

Hidrotehnik na dogodkih ob svetovnem dnevu voda

22 Marec, 2019

Hidrotehnik na dogodkih ob svetovnem dnevu voda

Hidrotehnik je 22.3. v sklopu odprtih vrat Direkcije RS za vode (DRSV), ob svetovnem dnevu voda, na terenu predstavil jezbice na Savi na levem bregu Save pod naseljem Brinje pri Šentjakobu v občini Dol pri Ljubljani. Dan prej je Hidrotehnik v okviru projekta Frisco 2.1, na Osnovni šoli Podčetrtek izvedel izobraževalni dogodek, namenjen osnovnošolskim otrokom, ki se ga je udeležilo 30 učencev.

Več...

Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini

07 Marec, 2019

Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini

7.3.2019 je Hidrotehnik skupaj s projektnimi partnerji v Ajdovščini so-organiziral uspešni predstavitveni dogodek projekta LIFE ViVaCCAdapt s tematskim naslovom »Prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe v Vipavski dolini«. Na dogodku so bili predstavljeni rezultati doseženi po polovici projekta, ki se je sicer začel 1.6.2016 in se bo končal 30.6.2021. Projekt sofinancirata program LIFE in Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije.

Več...