Marec 2015

Hidrotehnik zgradil protipoplavni objekt - suhi zadrževalnik v občini Škofljica

06 Marec, 2015

Hidrotehnik zgradil protipoplavni objekt - suhi zadrževalnik v občini Škofljica
Hidrotehnik je na podlagi uspešne prijave na javno naročilo občine Škofljica zvedel projekt "Protipoplavna ureditev ob brežinah Škofeljščice", v sklopu izgradnje doma starejših občanov Škofljica. Občina Škofljica se je namreč v letu 2014 odločila, da pristopi k celoviti rešitvi, ki bi zagotavljala poplavno varnost v primeru pojava 100-letnih vod na celotnem odseku Škofeljščice skozi Škofljico. Osnovni element izvedene rešitve je suhi zadrževalnik z zaporničnim objektom. Z zapornicami je možno zelo natančno regulirati pretok vode in s tem optimalno izkoristiti razpoložljivi zadrževalni volumen. Umestitev nasipa zadrževalnika v prostor pa je pogojevala predvsem možnost posega na zasebna zemljišča.

Več...