April 2014

Hidrotehnik obnovil hudourniško pregrado na Mačkovem grabnu

17 April, 2014

Hidrotehnik obnovil hudourniško pregrado na Mačkovem grabnu
V začetku 2014 je Hidrotehnik v okviru izvajanja gospodarske službe urejanja voda obnovil ustalitveno hudourniško pregrado na Mačkovem grabnu, s čimer se vzdržuje funkcionalnost sistema hudourniških ureditev. Dotrajan betonski objekt, zgrajen v času Kraljevine Jugoslavije med leti 1925 do 1938, je bil saniran s strojno predzidavo iz kamna v betonu in delno nadvišan.

Več...