Maj 2013

Obnovljena hudourniška pregrada na Prosci nad Dolenjo vasjo

31 Maj, 2013

Obnovljena hudourniška pregrada na Prosci nad Dolenjo vasjo

Družba Hidrotehnik je v okviru izvajanja javne vodnogospodarske službe na povodju srednje Save obnovila staro betonsko ustalitevno-zaplavno pregrado na hudourniku Prosca nad Dolenjo vasjo. Z obnovo je ohranjena in izboljšana funkcionalnost objekta.

Pregrada s stopnjo 2,5 m je bila zgrajena pred približno 50 leti zaradi stabilizacije hudourniške struge, ki je ogrožala cesto Dolenja vas - Horjul in za zaustavljanje plavin, ki so se odlagale na ravninskem iztočnem odseku in povzročale poplavljanje Dolenje vasi.

Več...