December 2012

Izvajanje aktivnosti za sanacijo zadrževalnika Vogršček

11 December, 2012

Izvajanje aktivnosti za sanacijo zadrževalnika Vogršček

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju: MKO) je začelo izvajati aktivnosti za sanacijo zadrževalnika Vogršček. Ta se bo izvajala dvofazno v dveh časovnih obdobjih. V letu 2012 se bodo izvedla pripravljalna dela ter interventno vzdrževalna dela.

Prihodnje leto spomladi se bo pripravila projektna in investicijska dokumentacija za drugo fazo, to je za celovito sanacijo. Po zaključku namakanja v septembru 2013, se bo zadrževalnik ponovno izpraznil nato se bodo nadaljevala sanacijska dela, po zaključeni sanaciji pa bo tako spet možna polna polnitev zadrževalnika.

Več...

Ureditev struge Oševka v naselju Oševek pri Kamniku

03 December, 2012

Ureditev struge Oševka v naselju Oševek pri Kamniku

V okviru pogodbe z občino Kamnik po kateri je predvidena ureditev struge Oševka od hiše št. 15b do 7/c in zamenjava mostne konstrukcije pri objektu Oševek 14, družba Hidrotehnik izvaja prvo fazo ureditve vodotoka.

Na obravnavanem odseku je problematična premajhna pretočnost struge ter plazenje levega travnatega pobočja v strugo. Spodnji most (pri objektu Oševek 14), je bil zaradi premajhne pretočnosti ter dotrajanosti predviden za zamenjavo.
Z izvedbo projektiranih ureditev se bo bistveno zmanjšala poplavna ogroženost naselja Oševek na tem odseku.

Več...