November 2012

Družba Hidrotehnik se je vključila v izvajanje zimske službe

22 November, 2012

Družba Hidrotehnik se je vključila v izvajanje zimske službe

Družba Hidrotehnik se je vključila v opravljanje storitev zimske službe 2012/2013 na širšem območju Ljubljane na podlagi načrta zimske službe in sicer z vozili, stroji in delavci za strojno in ročno odstranjevanje snega in posipanje s posipnimi materiali proti poledici.

Za ta namen se je Hidrotehnik ustrezno usposobil in opremil z opremo za izvajanje pluženja in posipavanja cest in peščevih površin ter kolesarskih stez v skladu z vsebino Protokola za izvajanje zimske službe.

 

Več...

Visoke vode dne 04. in 05.11.2012 na območju Srednje Save

21 November, 2012

Visoke vode dne 04. in 05.11.2012 na območju Srednje Save

Slovenijo so v nedeljo 4.11. in ponedeljek 5.11.2012 zajele močne padavine, ki so povzročile porast vodotokov na širšem območju države. Na območju srednje Save so narasli predvsem vodotoki na območju hidrosistema Kamniške Bistrice. Sava je dosegla pretok s povratno dobo cca 50 let. Na območju Ljubljanskega barja so se vode razlivale v obsegu pogostih poplav. Poplavljala je Gradaščica v zgornjem toku. Visoke vode so prizadele tudi občino Kostel na hidrosistemu Kolpe.

Več...

Visoke vode dne 04. in 05.11.2012 na povodju reke Soče

06 November, 2012

Visoke vode dne 04. in 05.11.2012 na povodju reke Soče

V noči iz 04.11.2012 na 05.11.2012 so celotno območje porečja zgornje in srednje Soče zajele intenzivne padavine. Po nekaterih podatkih je v Bovcu v manj kot 24 urah padlo več kot 200 mm na kvadratni meter. Teren je bil na celotnem območju že namočen od predhodnih padavin, zato je prišlo do hitrega odtoka padavinske vode v vodotoke. Zaradi izredno velikih pretokov je prišlo do poplavljanja Soče in njenih pritokov.

Več...

Ureditev javne infrastrukture v naselju Gorenje in Predjama pri Postojni

05 November, 2012

Ureditev javne infrastrukture v naselju Gorenje in Predjama pri Postojni

V naselju Predjama družba Hidrotehnik izvaja dela pri ureditvi javne infrastrukture. Skladno z zastavljenim terminskim planom bodo dela zaključena do konca novembra 2012.

V naselju Gorenje pa se bodo dela pričela izvajati zgodaj spomladi, oziroma takoj ko bodo vremenske razmere (zima, zmrzali….) to dopuščale. Predvidoma bodo ta dela dokončana do konca maja 2013.

 

Več...