Maj 2012

Evropska nagrada za urbani javni prostor 2012 za projekt Prenova nabrežij Ljubljanice

18 Maj, 2012

Evropska nagrada za urbani javni prostor 2012 za projekt Prenova nabrežij Ljubljanice

Družba Hidrotehnik v skladu s terminskim planom nadaljuje z izvedbo del na objektu »Prenova nabrežij Ljubljanice« na območju Grudnovega nabrežja in Prul v okviru projekta Mestne občine Ljubljane »Preureditev nabrežij in mostovi na Ljubljanici«. Projekt je izmed 347 prijavljenih projektov iz 36 evropskih držav v aprilu 2012 postal letošnji dobitnik Evropske nagrade za urbani javni prostor 2012. Žirija, ki se je sestala 19. in 20.

Več...

Delovni obisk delegacije iz inštituta Jaroslav Černi iz Beograda na sedežu družbe Hidrotehnik

16 Maj, 2012

Delovni obisk delegacije iz inštituta Jaroslav Černi iz Beograda na sedežu družbe Hidrotehnik

Dne 16.05.2012 se je na kratek delovni obisk na Hidrotehniku oglasila delegacija iz inštituta Jaroslav Černi iz Beograda v zasedbi vodja Oddelka za erozijo in urejanje hudournikov Milutin Stefanović, glavni inženir Zoran Gavrilović in raziskovalec Nikola Zlatanović. Sprejel jih je direktor družbe Martin Plut skupaj s strokovno ekipo iz vodnogospodarskega oddelka.

Sodelavci Hidrotehnika so gostom predstavili zanimive novejše aktivnosti, ki jih Hidrotehnik izvaja v okviru koncesije za javno službo urejanja voda.

Več...

Zaključna konferenca projekta MONITOR II

14 Maj, 2012

Zaključna konferenca projekta MONITOR II

Hidrotehnik se je 14. maja v Innsbrucku udeležil zaključne konference evropskega projekta MONITOR II, ki se izvaja v okviru programa Jugovzhodna Evropa.

Projekt MONITOR II, v katerem sta sodelovala dva slovenska partnerja, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in Podjetje za urejanje hudournikov, se je ukvarjal z izboljšanjem uporabnosti kart nevarnosti in načrtovanjem ukrepov ob nepredvidljivih nevarnih dogodkih na mednarodno usklajen način.

Več...