April 2012

Hidrotehnik je zastopal Slovenijo na vrhu Interpraeventa ("IP 2012 – Summit")

27 April, 2012

Hidrotehnik je zastopal Slovenijo na vrhu Interpraeventa ("IP 2012 – Summit")

V petek, 27.04. je bil t.i. »Interpraevent Summit 2012«, zasedanje najvišjega organa strokovnega združenja, v katerem ima družba Hidrotehnik svojega predstavnika. Na delovnem sestanku so udeleženci oblikovali priporočila za ukrepanje na področju varstva pred naravnimi nesrečami, ki bodo naslovljena na vse države članice in tudi širše na vso zainteresirano strokovno in laično javnost.

Več...

Hidrotehnik na konferenci projekta PARAmount (Območje Alp)

23 April, 2012

Hidrotehnik na konferenci projekta PARAmount (Območje Alp)

V skladu z razvojno usmeritvijo družbe so se strokovnjaki družbe Hidrotehnik udeležili zaključne konference projekta PARAmount - izboljšanje preventivnega upravljanja z ogroženostjo pred naravnimi nevarnostmi na področju železniškega in cestnega prometa na območju Alp v Grenoblu, Francija. S tem Hidrotehnik d.d. utrjuje svoje kompetence tudi na področju zaščite pred padajočim kamenjem in snežnimi plazovi ter s kadrovsko okrepitvijo pridobiva reference za izvajanje najzahtevnejših projektov.

Več...

Prenova nabrežij Ljubljanice – Grudnovo nabrežje, 2. faza

06 April, 2012

Prenova nabrežij Ljubljanice – Grudnovo nabrežje, 2. faza

Z novo ureditvijo Grudnovega nabrežja se je investitor Turizem Ljubljana, v sodelovanju z izvajalcem, družbo Hidrotehnik d.d., lotil prenove še enega dela rečne promenade. Tako udejanja postopno prenovo poteze vzdolž Ljubljanice, ki na desnem bregu staro mestno jedro povezuje z Botaničnim vrtom.

Več...