Februar 2012

Izgradnja kanalizacijskega sistema v naseljih Rakulk in Dobračeva

20 Februar, 2012

Izgradnja kanalizacijskega sistema v naseljih Rakulk in Dobračeva

Namen gradnje je vzpostavitev kanalizacijskega sistema v naseljih Rakulk in Dobračeva, kar sodi v širše območje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Sore. Odvodnja fekalnih voda na tem območju je bila v večini izvedena z greznicami oz. nelegalnimi izpusti v bližnje odvodnike. Z izvedbo tega projekta bo v občini Žiri, ki je tudi investitor projekta, v večini rešen sistem odvodnje fekalnih odplak preko kanalizacijskih sistemov. Do sedaj je izvedenega cca 1.6km fekalnega kanala, ter 600m hišnih priključkov. Dela so v polnem zagonu in potekajo brez večjih težav.

Več...